Personuppgifter och kakor

Personuppgifter i e-post och formulär

Det är Leksands kommunstyrelse som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Genom att kontakta kommunen via e-post eller ett formulär har du samtyckt till behandlingen.

Dina uppgifter delas bara inom och utanför kommunen om det behövs utifrån ärendets art. Ärenden med långsiktig betydelse bevaras. Frågor eller svar med liten betydelse gallras automatiskt efter 1 år.

Enligt dataskyddsförordningen GDPR har du rätt att:

  • få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats.
  • få dina personuppgifter raderade eller rättade.
  • få dina personuppgifter flyttade.
  • när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att fylla i formuläret Begäran om personuppgiftsåtgärd och skicka det till kommunens dataskyddsombud via brev eller till e-post kommun@leksand.se.
  • lämna klagomål till datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen.

Kakor (Cookies)

Vi använder tjänsten Google Analytics för att analysera vilka sidor våra besökare tittar på och hur de hittar, eller inte hittar, fram till de svar de söker efter. Denna information använder vi för att göra webbsidan bättre och lättare att hitta på. Google Analytics lagrar två kakor eller så kallade cookies på din dator när du besöker vår webbsida.

Vi sparar ingen information i kakorna som gör att vi kan identifiera vem du är.

Vill du stänga av funktionen som lagrar kakor så kan du göra det i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Sidansvarig: Magnus Rolands (magnus.rolands@leksand.se)
Senast uppdaterad onsdag 23 maj 2018 14:43

Kontakt

DataskyddsombudAndrew Tutt-WixnerAdministrativ serviceTelefon: 0247-801 01 E-postadress: