Efter fem goda år blev det röda siffror i kommunens ekonomiska resultat för 2018.

Underskott på nästan tio miljoner 2018 - nu krävs åtgärder

2019-02-05 16:23

Det blev ett underskott på knappt tio miljoner kronor för Leksands kommun under 2018.

– Det är allvarligt och vi måste vidta åtgärder för att få en budget i balans 2019, säger kommundirektör Göran Wigert.

Efter fem goda år blev det röda siffror i kommunens ekonomiska resultat för 2018. Bokslutet är inte helt klart, men av allt att döma hamnar underskottet på 9,8 miljoner kronor.

Göran Wigert ser allvarligt på situationen, men samtidigt innebär tidigare års goda ekonomiska resultat att kommunen inte tvingas till några förhastade åtgärder.

– För 2019 handlar det snarare om ett gnet-år där vi håller igen, prövar vakanser, prioriterar hårdare och skjuter upp inköp som inte är absolut nödvändiga, säger Göran Wigert.

Strukturella förändringar ett måste

Men på sikt måste kommunen göra strukturella förändringar. Det beror främst på att behoven av kommunal service väntas öka som följd av den demografiska utvecklingen med en allt större andel unga och äldre i kommunen. Det beror också på att samhället är på väg in i en försämrad konjunktur.

Utmaningar för grundskolan och socialtjänsten

En förklaring till underskottet är att kostnaderna inom sektorn lärande och stöd ökade mycket mer än vad förvaltningen kunde se när budgeten togs inför året. Sektorn gick back med 27 miljoner kronor. Det är i huvudsak två områden som svarar för underskottet:

  • Att kommunen inte har lyckats anpassa grundskolans kostnader när antalet elever har minskat. Med anledning av det har förvaltningen tagit fram en grundskoleutredning där beslut väntas under våren.
  • Att socialtjänsten tvingats göra många placeringar av både unga och vuxna på grund av psykisk ohälsa och sociala problem.

– Det här är svåra utmaningar och vi måste nu vidta åtgärder för att få en budget i balans, säger Göran Wigert.

Vad tycker du? Kommentera gärna!

Välkommen att kommentera på leksand.se! Undrar du hur kommentarsfunktionen fungerar och vilka regler som gäller?

Här kan du läsa mer
comments powered by Disqus
Sidansvarig: Magnus Rolands (