Idag presenterades den omfattande utredningen om grundskolans framtid för politikerna i utskottet för lärande och stöd. Utredningen består av 131 sidor och 17 bilagor.

Fyra alternativ - för att klara grundskolans tuffa utmaningar

2018-11-12 13:01

Åtta grundskolor som idag? Eller bara sju, sex eller fyra? Det är frågor som kommunens politiker nu ska ta ställning till för att klara de tuffa utmaningar som grundskolan i Leksands kommun står inför.

Idag presenteras en 131 sidor lång utredning om grundskolans organisation i Leksands kommun. Rapporten innehåller ett gediget beslutsunderlag till politikerna som ska fatta de avgörande besluten om grundskolans framtid.

Många svåra utmaningar

Rapporten ger en bred nulägesbild och beskriver de många utmaningar som grundskolan och kommunen står inför. Bland annat handlar det om låg måluppfyllelse bland de yngsta eleverna, svårigheten att rekrytera behörig personal, tomma skollokaler och stora ekonomiska underskott.

Alla skolor påverkas

För att klara utmaningarna krävs tuffa beslut. I rapporten presenteras fyra olika alternativ, allt från att alla åtta grundskolor behålls till att hälften av dagens grundskolor avvecklas.

  • I alternativ 1 påverkas alla skolor utom Sammilsdalskolan och Åkerö skola.
  • I alternativ 2 påverkas alla skolor utom Insjöns skola.
  • I alternativ 3 och 4 påverkas alla kommunens grundskolor på ett eller annat sätt.

– Vi har utgått från politikernas direktiv och strävat efter att ge ett underlag med tydliga skillnader mellan de olika alternativen, säger sektorchef Carin Fredlin som ingått i utredningsgruppen.

Flera delbeslut under flera år

Utredningen presenterades vid utskottet lärande och stöds sammanträde under måndagen. Inga beslut fattades och redan i förra veckan meddelade ett antal ledande politiker i ett uttalande att det inte blir några beslut i år. Istället blir det sannolikt ett antal delbeslut under en flerårsperiod.

"Nu behövs en relativt väl tilltagen tidsperiod av inläsning, föredragningar, dialog och reflektion av oss politiker i samtliga partier", skrev politikerna i sitt uttalande.

De fyra alternativen i sammanfattning:

Alternativ 1:

  • Skolorna i Djura, Gärde, Tällberg och Ullvi blir F–3-skolor.
  • Skolorna i Insjön och Silj