Alaa Alshawa är en bra förstärkning, enligt arkitektfirmans vd Daniel Boberg.

Satsning på språkpraktik skapar jobb i Leksand

2016-06-02 09:00

Arkitekten Alaa Alshawa blev den första att få fast jobb efter sin språkpraktik. Ytterligare ett par asylsökande har erbjudits vikariat och flera arbetsgivare överväger att anställa sina praktikanter.

Läs reportaget: Arkitekten Alaa fick fast jobb efter språkpraktiken

Hittills har drygt 160 av de asylsökande som kom till Leksands kommun under hösten 2015 fått sina kompetenser kartlagda av kommunens två koordinatorer, Lena Skogqvist och Hamzeh Alumawi. Med kartläggningen som grund har de sedan matchats mot arbetsgivare runt om i kommunen. Hittills har ett 50-tal asylsökande erbjudits språkpraktik, de allra flesta inom det privata näringslivet.

– Vi möter en väldigt positiv anda i det lokala näringslivet. Flera av arbetsgivarna har hittat rätt kompetenser och är intresserade av att anställa. Många har också bett om hjälp med den administration som krävs i kontakten med Migrationsverket, säger integrationsstrateg Josefina Streling.

Identifierat ett 50-tal yrken

Listan över flyktingarnas kompetenser omfattar ett 50-tal olika yrken. Där finns en rad akademiker – till exempel läkare, arkitekter, ingenjörer, rektorer, universitetslärare och datortekniker. Många är hantverkare – till exempel VVS-montörer, kakelsättare och snickare, medan andra har arbetat inom olika serviceyrken.

– Det finns gott om vårdpersonal och lärare med pedagogisk kompetens – yrken som det är otroligt stor brist på i Sverige. Därför måste vi se över vilka möjligheter vi har att snabbt få in dessa kompetenser i våra verksamheter, säger Josefina Streling.

– Samtidigt måste vi bli duktigare på att kartlägga kunskaper och inte yrken, vi måste vidga vårt perspektiv på vad som är kompetens, fortsätter hon.

Alla erbjuds svenkundervisning

Leksands kommun har även valt att erbjuda svenskundervisning till alla vuxna asylsökande. Syftet är att bidra till en meningsfull vardag och skynda på integrationsprocessen. I princip alla asylsökande har tackat ja till erbjudandet.

– Det verkar bara vara vi som jobbar med asylsökande på det här sättet. Många kommuner har en vilja att hjälpa och ser ett stort humanitärt behov av insatser, men alla har inte ekonomiska förutsättningar eller den politiska viljan och modet som krävs. Det gör mig ännu mera stolt över det arbete vi faktiskt gör i Leksand, säger Josefina Streling.

De asylsökande vill stanna i Leksand

Anställningen av koordinatorer och satsningarna på språkpraktik och svenskundervisning tycks vara en bidragande orsak till att många av flyktingarna vill stanna kvar i kommunen. De tv