Alaa Alshawa är en bra förstärkning, enligt arkitektfirmans vd Daniel Boberg.

Satsning på språkpraktik skapar jobb i Leksand

2016-06-02 09:00

Arkitekten Alaa Alshawa blev den första att få fast jobb efter sin språkpraktik. Ytterligare ett par asylsökande har erbjudits vikariat och flera arbetsgivare överväger att anställa sina praktikanter.

Läs reportaget: Arkitekten Alaa fick fast jobb efter språkpraktiken

Hittills har drygt 160 av de asylsökande som kom till Leksands kommun under hösten 2015 fått sina kompetenser kartlagda av kommunens två koordinatorer, Lena Skogqvist och Hamzeh Alumawi. Med kartläggningen som grund har de sedan matchats mot arbetsgivare runt om i kommunen. Hittills har ett 50-tal asylsökande erbjudits språkpraktik, de allra flesta inom det privata näringslivet.

– Vi möter en väldigt positiv anda i det lokala näringslivet. Flera av arbetsgivarna har hittat rätt kompetenser och är intresserade av att anställa. Många har också bett om hjälp med den administration som krävs i kontakten med Migrationsverket, säger integrationsstrateg Josefina Streling.

Identifierat ett 50-tal yrken

Listan över flyktingarnas kompetenser omfattar ett 50-tal olika yrken. Där finns en rad akademiker – till exempel läkare, arkitekter, ingenjörer, rektorer, universitetslärare och datortekniker. Många är hantverkare – till exempel VVS-montörer, kakelsättare och snickare, medan andra har arbetat inom olika serviceyrken.

– Det finns gott om vårdpersonal och lärare med pedagogisk kompetens – yrken som det är otroligt stor brist på i Sverige. Därför måste vi se över vilka möjligheter vi har att snabbt få in dessa kompetenser i våra verksamheter, säger Josefina Streling.

– Samtidigt måste vi bli duktigare på att kartlägga kunskaper och inte yrken, vi måste vidga vårt perspektiv på vad som är kompetens, fortsätte