Per-Erik Ingels, Centern, valdes till kommunfullmäktiges nya ordförande.

Centern kvar på posten som fullmäktiges ordförande

2014-10-20 20:49

Det krävdes sluten omröstning för att utse ny ordförande till kommunfullmäktige. Omröstningen vanns av Centerns Per-Erik Ingels före Socialdemokraternas Lars-Erik Jansson. Röstsiffrorna blev 25-21.

Den borgerliga alliansen fortsätter sitt samarbete i Leksands kommun. Det deklarerade Ulrika Liljeberg (C) i samband med valet av ny ordförande i kommunfullmäktige. Trots att alliansen inte fick egen majoritet i valet föreslogs Per-Erik Ingels, Centern, bli fullmäktiges nya ordförande.

S fick posten som vice ordförande

Socialdemokraterna ville se Lars-Erik Jansson (S) på ordförandeposten. Efter en sluten omröstning stod det klart att Per-Erik Ingels fick förtroendet med röstsiffrorna 25-21. Lars-Erik Jansson valdes istället till förste vice ordförande och Mats Stenmark, Moderaterna, till andre vice ordförande.

Alliansen fick majoritet i valberedningen

Alliansen fick också fem av de nio platserna i valberedningen, medan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern genom valteknisk samverkan erövrade övriga fyra platser. Därmed blev Bygdepartiet och Sverigedemokraterna utan inflytande i valberedningen där Ulrika Liljeberg valdes till sammankallande. Valberedningen ska föreslå ledamöter till styrelser, utskott och nämnder för kommande mandatperiod som kommunfullmäktige beslutar om vid nästa sammanträde.

Se båda mötena i efterhand

Den här gången genomfördes egentligen två möten i ett - ett konstituerande möte med ett antal val och direkt därefter ordinarie möte med totalt 15 ärenden. Vi valde att slå samman mötena till en sändning som du kan se i efterhand via webb-tv. Med hjälp av tidsangivelserna kan du navigera till de ärenden du är extra intresserad av:

Fullmäktiges konstituerande möte

Starttid: 00.00

1) Öppnande av sammanträdet

Starttid: 10.20

2) Val av kommunfullmäktiges ordförande

Starttid: 26.00

3) Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Starttid: 27.00

4) Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Starttid: 27.45

5) Val av valberedning

Starttid: 55.56

6) Presentation av nya kommunfullmäktige

Fullmäktiges ordinarie möte

Starttid: 1.17.45

1) Delårsbokslut per den 31 augusti 2014

Starttid: 1.21.38

2) Miljömålsbokslut 2013

Starttid: 1.23.20

3) Svar på medborgarförslag om parkeringen vid Ljud och bild, Leksand

Starttid: 1.25.02

4) Svar på medborgarförslag om glashuset Oasen

Starttid: 1.26.10

5) Svar på medborgarförslag om namnbyte från Edshultsgården till Korsnäsgården

Starttid: 1.27.28